POORK - Systemy telekomunikacyjne
 
 

System automatycznej informacji glosowej
IVR


System automatycznej informacji głosowej IVR (Interactive Voice Response) to:
 • automatyczna obsługa połączeń przychodzących, z gwarancją odebrania każdego telefonu,
 • zapowiedzi głosowe oraz wybór pozycji menu za pomocą przycisków klawiatury aparatu,
 • precyzyjne przekierowanie klientów do poszczególnych działów lub filii firmy,
 • jednoczesna obsługa kilku połączeń wykonywanych jednocześnie na ten sam numer,
 • zapowiedzi głosowe w różnych językach,
 • poczta głosowa,
 • możliwość nagrania własnych zapowiedzi. 

Przykład aplikacji IVR 

IVR

IVR


System IVR może być dostępny dla wszystkich klientów bądź tylko dla wybranych. Weryfikacja klienta
może odbywać się poprzez podanie przez niego nr NIP, loginu i hasła lub nr faktury, itp.A oto przykład takiej aplikacji 

IVR


IVR


Wprowadzanie informacji liczbowych z klawiatury umożliwia zarówno poruszanie się po systemie –
wirtualnym drzewie wyboru, jak również automatyczne realizowanie zaawansowanych operacji z
zakresu szeroko rozumianej obsługi klienta takich jak:
 • autoryzacja klienta na podstawie dowolnego identyfikatora,
 • reagowanie na wprowadzone znaki DTMF z klawiatury telefonu,
 • wykonywanie operacji na dowolnej bazie danych takich jak:
o        wyszukiwanie i odsłuchiwanie informacji zawartych w bazie,
o        aktualizacja lub zmiana danych.

Zastosowanie systemu IVR:
 
 • pomoc technczna i obsługa klienta,
 • usługi informacyjne,
 • obsługa sprzedaży,
 • systemy rezerwacji i zamówień,
 • infolinia. 
 
Realizacja powyższych zadań może się odbywać z lub bez udziału konsultantów firmy.

Ze względu na to, iż w systemie IVR nie ma rozwiązań standardowych, każdy projekt działania
systemu jest rozpatrywany indywidualnie w oparciu o zapotrzebowanie firmy i prowadzoną przez
nią wewnętrzną politykę.
 

 
Strona główna | Oferta | Konserwacje | Serwis | Instalacje | Sprzęt używany | Kontakt

P.H.U. POORK ul. Pajęcza 15 Warszawa
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dynamic Drive DHTML/ CSS Library