POORK - Systemy telekomunikacyjne
 
 

 Rejestracja danych bilingowych - System bilingowy R3ATRejestrator R3AT

 
 rejestrator bez limitu numerów wewnętrznych

Rejestrator rozmów R3AT
•    Rejestracja z central abonenckich, w dowolnym    standarcie - poprzez SMDR, pliki, Internet, CTI.
•    Obserwacja zmian polaryzacji jako opcja             dołączana do bufora. W ten sam sposób                     można kontrolować linie spoza centrali                       abonenckiej -odczyt DTMFu, CID (prezentacja           numeru rozmówcy). Mała wygodna obudowa         umożliwia umieszczenie opcji Np. w                           przełącznicy PG, do bufora dołączamy ją                   wygodnym kabelkiem. 
•    Bufor o pojemności od 4 tysięcy rozmów do setek milionów rozmów.
•    Dołączenie do PC poprzez RS232, USB, RS485, Internet - do wyboru!
•    Oprogramowanie sterujące R3AT w pamięci "flash" - nowe wersje wczytywane bez otwierania obudowy!


Rejestrator rozmów R3AT
 

Rejestrator rozmów R3AT


Oprogramowanie
Do R3AT dołączane jest oprogramowanie TELE32. Przy jego pomocy dokonujecie Państwo instalacji i obsługi wszystkich elementów systemu.

Oprogramowanie w czasie eksploatacji umożliwia:
•    Obsługę wielu operatorów różnego typu, wiele dróg przyjmowania informacji jednocześnie (Np. połączenia               lokalne z SMDRu, połączenia strefowe i mm z pliku operatora).
•    Biling połączeń wychodzących, przychodzących, nieodebranych, niedoszłych z powodu zajętości abonenta              wybranego bądź jego braku odpowiedzi, obliczanie czasu od pierwszego dzwonka do odebrania połączenia.
•    Budowanie bilingów każdego abonenta centrali, zarówno rzeczywistego jak i wirtualnego (kody konta, logujący        się użytkownicy korzystający z jednej linii wewnętrznej itp.). Obsługa ponad 2000 abonentów.
•    Budowanie bilingów grup abonentów: działów firmy.
•    Tworzenie centrów bilingowych dla central rozproszonych. Przesyłanie danych poprzez:
o    e-mail,
o    Internet,
o    Sieci komputerowe WAN,
o    Modem,
o    Pliki.
•    Tworzenie dowolnych zestawień i przeglądów: połączeń „naj” (najdroższych, najdłuższych itd.), analizy                   wybranych numerów, analizy numerów wywołujących, czasu odebrania połączenia itd.
•    Wydruki według schematów zainstalowanych (faktury, paragony, zestawienia itd.), możliwość wprowadzania          zmian w tych schematach, tworzenia własnych, nowych. Wydruki na zainstalowane drukarki, jak również do             plików typu txt.
•    Eksport i import danych.
•    Możliwość tworzenia makroinstrukcji automatyzujących powtarzalne czynności.
•    Rejestr wykonywanych czynności przez obsługę.
•    Generator strony WWW do odczytu bilingów poprzez przeglądarki internetowe.
•    Serwer danych umożliwiający uruchomienie na innym komputerze programu TELE32 - stanowisko zdalne                (opcja).
•    Integracja z pozostałymi wyrobami firmy ZETKOM (CC4, R4 i CRM), umożliwiająca kompleksowe zbieranie             informacji.
•    Bezpłatny upgrade.


Rejestrator rozmów R3ATRodzaje rejestrowanych rozmów
Bufory R3AT rejestrują wszelkie rodzaje połączeń: wewnętrzne, lokalne, strefowe, międzystrefowe, międzynarodowe, przebiegające poprzez wielu operatorów, wychodzące i przychodzące te, które doszły do skutku i takie, w których było wywołanie a nie doszło do połączenia ze względu na zajętość lub brak odzewu rozmówcy.
Czy dane rodzaje połączeń są rejestrowane, zależy od współpracującego sprzętu i dostępności informacji z sieci.

Współpracujące centrale abonenckie
Bufory R3AT współpracują ze wszelkimi typami central abonenckich, wszystkich producentów.

Dane mogą być wysyłane:
•    szeregowym portem SMDR,
•    poprzez sieć Internet (CTI, pliki, CSV itd.),
•    za pomocą plików dostarczonych przez operatorów obcych (VPN, CENTREX itp.)

Tryby pracy
Każdy bufor może pracować w następujących trybach:
•    Z przetwarzaniem: bufor analizuje samodzielnie dane z SMDR centrali i zapamiętuje je w pamięci                          sformatowanej.
•    Bez analizy: bufor zapamiętuje dane takie, jakie są. Do pamięci zapisuje je z kompresją.
•    Mieszanie: połowa pamięci pracuje w trybie "Z przetwarzaniem", druga połowa "Bez analizy".


 
Strona główna | Oferta | Konserwacje | Serwis | Instalacje | Sprzęt używany | Kontakt

P.H.U. POORK ul. Pajęcza 15 Warszawa
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dynamic Drive DHTML/ CSS Library