POORK - Systemy telekomunikacyjne
 
 

System SMARTFONWstęp

Informacja i szybki do niej dostęp to charakterystyczne cechy współczesnego biznesu. Są to też podstawowe zalety systemu Smartfon. Szybka identyfikacja klienta, prawidłowa ocena jego wiarygodności, czy kontrola pracy agentów - to tylko wybrane cechy systemu.
Oprogramowanie Smartfon bazuje na połączeniu komputera z telefonem, dzięki czemu może korzystać z dobrodziejstwa wymiany informacji między nimi (CTI – Computer Telephony Integration). W rzeczywistości połączenie to odbywa się między centralą telefoniczną a serwerem systemu Smartfon. Daje to jeszcze większe możliwości wykorzystania informacji z centrali.
Oprogramowanie Smartfon, dedykowane jest do pracy z centralami telefonicznymi firmy Panasonic serii KX-TD oraz KX-TDA.
Wraz z odpowiednio zaprogramowaną centralą może tworzyć trzon systemu Call Center.
Program zbudowany jest z czterech aplikacji: Serwer, Klient, Administrator i Rejestrator.

Cechy systemu SMARTFON:
•    identyfikacja osoby dzwoniącej przed podjęciem rozmowy
•    dyskretna praca identyfikatora rozmowy przychodzącej
•    przeniesienie funkcjonalności telefonu do komputera
•    ogólnodostępna baza danych o klientach (kontakty publiczne)
•    indywidualna baza danych klientów (kontakty prywatne)
•    łączenie klientów w grupy kontaktów
•    informacje indywidualnie zapisywane o każdym kliencie
•    notatka do każdej rozmowy
•    informacja o wiarygodności klienta
•    informacja o rozmowach wychodzących, odebranych i utraconych

Korzyści z zastosowania systemu SMARTFON:
•    komputer jako wygodnie i rozbudowane narzędzie do zarządzania i wykonywania połączeń
•    prostota w wykonywaniu połączeń
•    intuicyjna i łatwa do zrozumienia obsługa programu
•    jedna wspólna baza danych dla wszystkich użytkowników systemu
•    historia prowadzonych rozmów
•    podniesienie wydajności pracy
•    szybki dostęp do telefonu
•    odbiera osoba najbardziej kompetentna (możliwość przekierowanie połączenia bez podnoszenia słuchawki)
•    możliwość monitorowania wydajności pracy agentów (historia połączeń)
•    lepsze relacje z klientami
•    historia prowadzonych rozmów w formie notatek


Schematy połączeń systemu


Schemat z dedykowanym komputerem na serwer telefonii


smartfonSchemat bez dedykowanego komputerem na serwer telefonii


smartfonOpis aplikacji systemu SMARTFON


1.    Aplikacja Smartfon Klient
a)    identyfikacja osoby dzwoniącej przed podjęciem rozmowy (dyskretna praca identyfikatora)
b)    przeniesienie funkcjonalności telefonu do komputera (inicjowanie i odbieranie połączeń,                    przechwytywanie i przekierowanie połączeń, zestawianie konferencji, zawieszanie i powrót do połączenia)
c)    dostęp do bazy danych kontaktów
d)    historia połączeń
1.1     Dyskretna praca aplikacji

smartfon

Przy każdym połączeniu przychodzącym, u dołu ekranu pojawia się okienko z informacją o dzwoniącej do nas osobie.

   Dyskretna praca
smartfon

1.2     Telefon na komputerze
Moduł telefonu w aplikacji Klienta staje się telefonem. Przy pomocy klawiatury lub myszki każdą rozmowę telefoniczną można w prosty sposób:
•    zainicjować i zakończyć
•    zawiesić i przekierować
•    zestawić telekonferencję
Podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej, gdy dzwoni do nas kolejna osoba w górnym rogu aplikacji pojawia się informacja o połączeniu oczekującym. Bez przerywania, aktualnie prowadzonej rozmowy, można przekierować dzwoniącego klienta na inny numer.
Moduł telefonu to również:
•    logowanie do programu
•    importu kontaktów (Np. z programu Microsoft Outlook)
•    dodawanie i edytowanie kontaktówModuł telefonu
1.3     Łatwy dostęp do informacji
    Źródłem najważniejszych informacji o klientach jest moduł kontaktów w aplikacji Klienta. Stąd dostępne są kartoteki wszystkich klientów. Poza ogólnym podziałem na kontakty prywatne (dostępne tylko dla użytkownika który je wprowadził), oraz publiczne (dostępne dla wszystkich użytkowników systemu), można tworzyć indywidualne grupy klientów dowolnie je nazywając, np. “kontrahenci”. Z wyszukanych kontaktów inicjować można połączenia, a w historii połączeń dostępna jest pełna informacja o wybieranych numerach oraz wszystkich połączeniach wychodzących, odebranych, nieodebranych i utraconych.

smartfon
Moduł kontaktów


2.    Aplikacja Smartfon Administrator
a)    zarządzanie użytkownikami systemu (dodawanie, edycja, usuwanie)
b)    dokonywanie archiwizacji bazy danych
c)    przywracanie bazy danych z archiwum
d)    rejestracja oprogramowania
e)    najważniejsze dane użytkownika systemu
•    nazwa (imię, nazwisko, login, hasło)
•    kod dostępu do linii miejskiej
•    kod użytkownika (ang. Account Code)
•    dostęp do linii (zarządzanie linią, monitorowanie historii połączeń)

3.    Aplikacja Smartfon Rejestrator
a)    monitor wszystkich linii centrali
•    linie wewnętrzne
•    linie miejskie
•    linie inne (grupy, linie modemów, inne)
b)    zapis historii połączeń
c)    sprawdzanie poprawności wybieranych numerów (możliwość nałożenia filtru na numery wychodzące – prefiksy)

4.    Aplikacja Smartfon Serwer
a)    komunikacja z centralą telefoniczną
b)    komunikacja z aplikacjami Smartfon Klient
c)    nadzór nad liniami telefonicznymi
d)    obsługa mechanizmu TAPI (ang. Telephony Application Program Interface)


Wymagania sprzętowesmartfon
     
   

 
Strona główna | Oferta | Konserwacje | Serwis | Instalacje | Sprzęt używany | Kontakt

P.H.U. POORK ul. Pajęcza 15 Warszawa
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dynamic Drive DHTML/ CSS Library